Trends 2020

 In Articles

Work trends
2020

Jane Ulsoee   Jane Houlind Ulsøe Stifter af Canvas Planner
  Den 16. januar 2019 – læsetid 4 min 

Det er svært at forudsige fremtiden, men tendenser og strømninger kan alligevel give et billede af, hvad 2020 kommer til at byde på. Vi har i denne blogpost samlet nogle af de trends, som vi tror bliver kendetegnende for det kommende år:

Nye kommunikationsformer udfordrer e-mailen

For de fleste mennesker er e-mails en fuldstændig central del af arbejdslivet. Det er ikke til forestille sig at arbejde uden konstant at sende og modtage e-mails og chat-beskeder i et mere eller mindre u-struktureret flow. Medarbejdere sidder i gennemsnit 5,6 time i deres e-mails hver dag i løbet af arbejdsugen. Vanen er så indgroet, at tanken om at arbejde på andre måder virker helt absurd. 

På trods af det, så oplever vi, at flere og flere virksomheder sætter spørgsmåltegn ved, om e-mailen egentlig er den mest effektive kommunikationsform. 

Det er især i de store organisationer, at medarbejdere bruger størstedelen af deres tid på at holde indbakken i skak. En arbejdskultur, hvor Cc-mails ofte er udbredt men ikke altid bliver læst. Det betyder ofte flere møder for at sikre, at folk er aligned og alle ved, hvad der foregår.

I følge professor i IT Cal Newport ved Georgetown University, så nærmer vi os begyndelsen til enden på e-mailen! Han forudser, at ledere og medarbejdere vil ændre adfærd. De vil begynde at se, at de kan blive mere produktive og skabe større værdi for deres forretning ved at bevæge sig mod andre måder at kommunikere og samarbejde på. Når e-mails bruges som et chatværktøj, og chat-værktøjer bruges uden struktur i beskedflowet, så bliver begge dele en tidsrøver og virkelig ineffektive. Vi har derfor tidligere fremhævet softwares som bl.a. Slack som et alternativ. Emner på chat-trådene giver en simpel og let gennemskuelig struktur på beskedflowet. Medarbejderne inviteres typisk kun til de chat-tråde, der har relevans for dem, og de bombarderes ikke med unødvendig information. Der kan også spares tid på at lede efter informationen, da søgemulighederne er langt mere avancerede end det, vi kender fra indbakken.

Ved at fjerne chat-kommunikationen fra indbakken, vil man kunne minimere antallet af e-mails og i stedet primært anvende dem til den generelle og den eksterne kommunikation.

Vi oplever en tendens, der peger i retning af, at flere og flere virksomheder er klar til at re-tænke brugen af e-mails. Vi er meget spændte på at se, hvor udbredt tendensen med nye kommunikationsformer bliver i 2020. 

Trends 2020

Vi tror på, at der i 2020 bliver endnu mere fokus på fleksibilitet i arbejdslivet, og det er der flere grunde til:

Arbejdsoplevelsen bliver central for virksomhedernes succes

De unge talenter ønsker for det første fleksibilitet. Millennials vil vælge deres arbejdsgiver ud fra, om arbejdsgiveren kan tilbyde en moderne arbejdskultur med en høj grad af fleksibilitet og mulighed for at arbejde remote. De virksomheder, der ikke lykkes med at tilpasse sig, vil kunne blive udfordrede på at tiltrække den ønskede talentmasse. Keynote speaker og founder af Nextmapping, Cheryl Cran, mener, at ledere bliver nødt til at re-tænke, hvordan de rekrutterer og stoppe med at søge efter long-term ansættelser. Der skal i stedet skal fokuseres på at skabe fleksible og motiverende jobs med med forskelligartede projekter og opgaver. 

Det bliver teamet og de spændende projekter, der fastholder medarbejderne frem for en loyalitet overfor virksomheden. 

Medarbejdernes arbejdsoplevelse kommer i centrum i 2020 og bliver en væsentlig markør for virksomhedernes succes.

Jagten på et harmonisk arbejdsliv intensiveres

Manglende fleksibilitet og overblik øger stressniveauet for rigtig mange mennesker. Det en endnu en grund til at vi er nødt til at fokusere på fleksibilitet i arbejdslivet. Ifølge Forbes er medarbejdere under mere pres end nogensinde før. 

En Gallup-undersøgelse viser, at 44% af de adspurgte medarbejdere føler sig udbrændte. 

Det er et alarmerende højt tal!

Employee burnouts påvirker alle brancher og har bl.a. store økonomiske konsekvenser for virksomhederne i tabt produktivitet. Det koster også på medarbejderens kreativitet og deres selvværd på jobbet. Følelsen af, at man ikke slår til, har en kæmpe påvirkning af resultatet. Vi er derfor nødt til at begynde at arbejde på en ny måde, så vi opnår en højere grad af fleksibilitet og et bedre overblik. 

Nogle af de løsninger, vi har hørt folk tale om, er:

  • større fleksibilitet i løbet af arbejdsdagen. At man har mulighed for at bryde dagen op, og ikke kun tænker en arbejdsdag fra kl. 8-17 + det løse.
  • et visuelt overblik over samarbejdet, så man begrænser forstyrrelser.
  • en kortere arbejdsuge (med højere effektivitet de dage der arbejdes).
  • mulighed for remote work (teknologien skal her hjælpe med at sikre samarbejdet).
  • færre møder og e-mails. 
  • større gennemsigtighed på tværs af siloer i virksomhederne, så den enkelte få et bedre overblik og hurtigere kan omstille sig.

For os i Canvas Planner maler disse work trends et meget klart billede. Vi skal kigge med kritiske øjne på den adfærd, vi har i vores samarbejde med andre – måske kan vi gøre det smartere. Virksomhederne skal skabe mulighed for et fleksibelt arbejdsliv, så de fortsat kan tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere. Vi skal som samfund seriøst overveje, hvordan vi kan reducere stress og udbrændthed i befolkningen og i stedet få flere glade mennesker rundt omkring på kontorerne.

Præsentation af Canvas Planner

Få en 15 minutters online demo foran din skærm.

Trends 2020
Remote workOptimering af arbejdsprocesser