Overblik giver tilfredse medarbejdere

Destination Himmerland

Destination Himmerland er turistbureau for Vesthimmerland.  Virksomheden har været selvejende siden 2015 og har i dag 6 ansatte.

Manglende overblik forstyrrede samarbejdet

Turistchef, Jimmi Petersen, kontaktede os, fordi han ønskede et visuelt overblik over teamets opgaver. De mange indbyrdes opgaver betød lange møder og alt for mange interne e-mails. Det resulterede i forstyrrelser, hvor medarbejderne afbrød hinandens arbejdsflow, og stor travlhed. Som leder havde han svært ved at holde styr på, hvor langt medarbejderne var med de enkelte opgaver. Det betød også, at det ofte var uklart, hvor mange opgaver den enkelte medarbejder egentlig havde på sit bord.

Test af et andet men lineært værktøj

Inden Canvas Planner testede teamet værktøjet Monday, der brander sig som visuelt. De kom dog aldrig ordenligt i gang, fordi de ikke fik overblikket i systemet. De var derfor lidt skeptiske, da de skulle introduceres til Canvas Planner.

jimmi petersen turistdirektor visitvesthimmerland

Jimmi Petersen

Turistdirektør

Vi havde bare ikke overblikket. Og det skabte uforholdsmæssigt meget uro. Med CP har vi nu skabt det manglende overblik, og det har givet mere effektivitet og gladere medarbejdere.

Et visuelt overblik var løsningen

Hele teamet fik til at begynde med en grundig igangsætning af Jane, og det betød, at de lynhurtigt fik ændret vanerne. Deres skepsis blev heldigvis afløst af en meget positiv interesse. Jimmi Petersen og resten af teamet kunne med det samme se, at Canvas Planner gav dem det overblik, som de havde manglet.

Teamet bruger i dag Canvas Planner i forbindelse med deres ugentlige mandagsmøde, hvor de med udgangspunkt i Canvas Planner kan danne sig et fælles overblik. Imellem møderne styres egne arbejdsopgaver, event, projekter, SoMe mv. i programmet.

Selv om flere af deres arbejdsområder er relativt adskilte, så har de stor fordel af at have indblik i hinandens opgaveflow og arbejdsbyrde. Det betyder, at de kan begrænse forstyrrelser og nye opgaver, hvis den enkelte i perioder har meget travlt.

Destination Himmerland

Martin Buch Stengaard, der er online og grafisk ansvarlig, giver som feedback efter at have brugt programmet i en periode, at han vil give Canvas Planner 10/10 stjerner. 🙂

Læs her hvordan produktionsvirksomheden LeeSign Creative Partner bruger Canvas Planner i deres team.

Præsentation af Canvas Planner

Få en 15-20 minutters online gennemgang lige foran din skærm.

Destination Himmerland