Det visuelle
canvas gav overblikket

LeeSign

LeeSign Creative Partner er en dansk produktionsvirksomhed med 12 ansatte. Virksomheden leverer totalløsninger til messestande, showrooms, shop-in-shops eller udstillinger.

En midtjysk virksomhed med vokseværk

Øget efterspørgsel fra kunder betød, at det nu krævede for mange ressourcer at styre de mange projekter ved hjælp af e-mails, Excel-ark, post-its og telefonopkald mellem medarbejderne. Udfordringen var, at detaljerede ændringer i de mange projekter nogle gange faldt mellem to stole. Det manglende overblik resulterede i et højt stressniveau for både ledelse og medarbejdere.

Mette Lysdal Stoltenborg

Mette Lysdal Stoltenborg

Adm. Direktør

Canvas Planner har gjort, at vi nu er klar til at skalere vores forretning, så vi kan imødekomme efterspørgslen på vores produkter. Vi har fået sat vores processer i system, og det betyder, at vi er blevet meget mere effektive og har fået et super visuelt overblik på tværs af vores projekter. Canvas Planner er et fantastisk og brugervenligt værktøj.

Ensretning og struktur i projekterne

Det blev hurtigt klart, at Canvas Planner kunne hjælpe med at skal en ensretning i projektarbejdet. Vi udviklede sammen med ledelsen en projektskabelon, der efterfølgende kom til at danne grundlag for projektarbejdet i virksomheden. Projektlederne kan hurtigt kopiere skabelonen og med få tilretninger på de enkelte opgaver, er det nye projekt visualiseret fra mødet med kunden til evaluering efter afleveringen.

Det visuelle overblik betød hele forskellen

Canvas Planner har betydet, at ledelsen og medarbejderne ikke mister overblikket uanset projektets størrelse. De små men mange justeringer, der kommer til et projekt undervejs, har de nu 100% styr på uden at skulle forstyrre hinanden med opkald og interne e-mails. Opgaverne struktureres på canvasset, så alle i virksomheden har et delt visuelt overblik over opgavernes status på det enkelte projekt.

Præsentation af Canvas Planner

Få en 15-20 minutters online gennemgang lige foran din skærm.

LeeSign
LeeSign

Overblik giver ro og bedre fordeling af ressourcer

Projektleder, Pia Lynge, fortæller, at arbejdsbyrden er blevet fordelt mellem flere personer, men uden at hun behøver bede andre om hjælp. Det er blevet tydeligt, hvor der er ekstra arbejdsressourcer ligger i virksomheden, og det har generelt betydet et lavere stressniveau for medarbejderne.

Se andre kundeeksempler her.