Gennemsigtighed og alignment var et centralt ønske for ledelsen

Philip Morris

Philip Morris International er en international produktionsvirksomhed. Virkomheden blev grundlagt i 1847, og har i dag i omegnen af 80.000 ansatte.

Hvordan sikrer man et godt overblik på tværs af afdelinger og landegrænser?

Det var det spørgsmål, som Philip Morris stillede og bad os om at hjælpe med at løse. Med mange teams og afdelinger er det for mange virksomheder en stor udfordring at bevare overblikket over projekter og opgaver. Det var også tilfældet hos Philip Morris, der indtil nu primært havde arbejdet traditionelt med e-mails, møder og projektstyring i Excel. Efter at have fokuseret på at sælge traditionelle cigaretter  i en relativ enkel forretningsmodel, så er Philip Morris midt i en kæmpe transformationsproces, hvor man arbejder med helt nye røgfrie produkter, som f.eks. IQOS. Derfor var der også et behov for finde en anden model, end den traditionelle vej med e-mails, møder og projektstyring i Excel.

De mange e-mails og møder gjorde, at de bruge unødvendigt mange ressourcer på at danne sig overblik og planlægge. De var udfordrede, når det kom til at eksekvere hurtigt på ændringer og nye strategier. Dertil gik der meget tid med at afrapportere og have et overblik over de mange forskelligeartede projekter.

Udvikling af nye funktioner

Morten Schultz

Manager Commercial Strategy

Canvas Planner har givet os det overblik, som vi har manglet.
Det har gjort en kæmpe forskel for gennemsigtigheden i vores forretning, der arbejder på tværs af landegrænser og tidszoner. 

Inden opstarten med hele afdelingen valgte udviklingschef, Morten Schultz, at teste Canvas Planner med et mindre team i den danske afdeling for at kortlægge deres samarbejde og behov. I den forbindelse blev det tydeligt, at de havde brug for nogle ekstra funktioner, som vi efterfølgende udviklede sammen med udviklingsteamet. Herefter blev resten af afdelingen inviteret til en kick-off dag.

Sådan blev Canvas Planner introduceret til medarbejderne.

Når så stort et team skal til at samarbejde på en ny måde, hvor vaner skal ændres, så er der tale om en forandringsproces. Det var derfor meget vigtigt for Philip Morris, at alle medarbejdere blev sat godt i gang og fik den støtte de havde brug for. De havde derfor valgt at kick-starte med en introduktionsdag, hvor vi sikrede, at de mange teams og de enkelte medarbejdere blev sat godt i gang med at arbejde i Canvas Planner.

Philip Morris

Præsentation af Canvas Planner

Få en 15-20 minutters online gennemgang lige foran din skærm.

Philip Morris

“Det er super godt der her!”

Philip Morris bruger nu Canvas Planner på daglig basis, og medarbejderne fortæller, at de nu oplever en større gennemsigtighed i forretningen på tværs af teams og projekter. Det har også betydet, at mange af dem har fået et bedre overblik over egne opgaver.

Alt i alt, har Canvas Planner været en kæmpe hjælp for hele teamet for at arbejde mere effektivt med målet om en røgfri fremtid i Danmark.

Gode råd til en succesfuld opstart

  • Ved større afdelinger er det en fordel at man inden igangsætningen forholder sig til, hvad man ønsker at Canvas Planner skal løse, og hvordan strukturen skal designes.
  • Fælles opstart for hele afdelingen, så aftaler og spørgsmål kan tages i plenum. Det giver også en større begejstring, når man er sammen om at ændre vaner og gøre noget nyt.
  • At der er afsat tid til at det enkelte team kan diskutere og få hjælp til at designe den bedste struktur for dem og deres behov.
  • At den enkelte medarbejder får hjælp til at blive fortrolig med programmet.
  • At man følger tæt op på brugen – specielt i   de første 3-4 uger –  så alle kommer godt i gang.

Se andre kundeeksempler her.